جدول زمانبندی برنامه های آموزشی (غیرحضوری) ، دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی ایلام- سه ماهه سوم

 

 

ردیف

عنوان برنامه

تاریخ اجرا

لینک دسترسی به منابع               

توضیحات               

1

محتواي برنامه تفسير CBC

1399/07/15 لغایت 1400/07/15 

 part1-part2-part3-part4-part5-part6-part7-part8-part9

 

2

معاینه روماتولوژی

1399/07/15 لغایت 1400/07/15

 

 

 

3

CBC

1399/08/01 لغایت 1400/08/01

 

 

 

4

اورژانس های عفونی

1399/08/15 لغایت 1400/08/15

 

 

 

5

سونوگرافی

1399/09/01 لغایت 1400/09/01

 

 

 

6

روش های گچ گیری مچ پا

1399/09/15 لغایت 1400/09/15

 

 

 

 

لینک دانلود محتوای برنامه های حضوری (وبینار) دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی ایلام- سه ماهه سوم
 

 

ردیف

عنوان برنامه

تاریخ اجرا

لینک دسترسی به منابع

توضیحات      

1

تجویز منطقی دارو در بیماران گوارشی

 99/7/2

 

 

2

آنمی در  CKD

99/07/10

 

 

3

اسپوندیلوآرتروپاتی

99/07/16

PSA.pdf-

اسپوندیلو آرتروپاتی در چشم پزشکی

اسپونديلو ارتروپاتي 

 

4

سکته مغزی

99/07/23

Key Nursing Elements for Monitoring and Treatment in First 72 Hours of Acute Stroke

PowerPoint Presentation

مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی ایلام

 

5

درمان دیابت و عوارض قلبی

99/07/30

Presentation1

lipid

-Dr_Hadavi_29.07.99[2]

 

6

تهویه غیر تهاجمی

99/07/20

 

حمایت تنفسی از بیماران کووید-19,

 Noninvasive Ventilation 

,_دكتر نوريmany NIV 2

 

7

 انتي بيوتيك گوارش

 

Diarrhea and Constipation-Gastrointestinal Bleeding

-World Gastroenterology Organisation Global Guidelines GERD 

-GI Emergencies-IBS-New Microsoft PowerPoint -Presentation (2) (1)

 

8

کنترل عفونت

99/07/30

 /Portals/275/Dengue%20fever_1.pdf

/Portals/275/%20%20_1.pdf

9

سلیاک

99/08/07

سلياك دكتر مامي-

/Portals/275/%20%20_1.pdf

-Patient education_ Celiac disease

Celiac

 

10

اصول تشخیص در بیماری ویروسی کرونا

99/08/19

biosafety for SARS-CoV2-coronavirus-

Covid-19(2020) zoonotic--

کرونا اموزش مداوم

 

11

هموویژولانس

 

هموویژولانس

 

12

گزارش نویسی

99/08/20

 

 

13

مسمومیت با الکل

99/08/28

 /Portals/275/%20_1.pdf

 

14

اموزش به بیمار

99/09/03

آموزش به بیمار

 

15

محاسبات دارویی

99/09/04

محاسبات دارویی

 

16

تجویز منطقی دارو در کووید 19

99/09/05

/Portals/275/A9R7093.pdf 

-/Portals/275/A9R7095.pdf

-/Portals/275/A9R7096.pdf

 

17

کشت مایعات استریل بدن 

99/09/06

2 Laboratory diagnosis of sterile human body fluids_1

//Portals/275/4_5904697708278449984.pptx

 

18

اورژانس های مامایی

99/09/10

،/Portals/275/%201_2.pdf

 

19

مداخلات روانپزشکی در بحران کرونا با محوریت کادر درمان

99/09/12

/Portals/275/4_23%20%20.pdf

 

20

زایمان فیزیولوژیک

99/09/16

/Portals/275/A9R97EE.pdf ،

/Portals/275/A9R97F0.pdf،

 /Portals/275/A9R97F1.pdf

 

21

آمادگی نظام سلامت در حوادث شیمیایی

99/09/17

/Portals/275/%20%20%20%20%20.pdf

، /Portals/275/Basic%20Concept%20relating%20Hazard%20type.pdf

، /Portals/275/Categorising%20and%20labaling%20of%20Chemical%20Material.pdf

، /Portals/275/Hospital%20Preparedness%20in%20Chemical%20Event.pdf

 ،/Portals/275/Introduction%20to%20chemical%20material%20and%20disaster1.pdf، 

/Portals/275/Prevention%20and%20mitigation%20chemical%20events.pd

 

22

 تجویز و مصرف دارو در عفونتهای تنفسی ، آنفولانزا و کرونا

99/09/20

 /Portals/275/%20%20%20%2019_1.pdf

، /Portals/275/%20_1.pdf ،

/Portals/275/Antiretroviral%20Drugs55.pdf

 

23

  تشخیص ، درمان و مدیریت صرع

99/09/23

 ،Portals/275/%20%20_1.pdf،

 /Portals/275/dr_%20jalilian.pdf

 

24

 تهویه مکانیکی

 99/09/24

/Portals/275/basic%20mechanical%20ventilation%20_%20sahebi%2024_9_99_1.ppt

/Portals/275/Air%20wa_%20DR_vasig3_1.pptx

/Portals/275/Physio_DR_vasig1_1.pptx

/Portals/275/Res_disease_DR_vasg2_1.pptx

 

25

  مراقبت های معمول لیبر و زایمان

 99/09/25

 /Portals/275/A9R2C5F.pdf

/Portals/275/A9R2C61.pdf

/Portals/275/A9R2C63.pdf

/Portals/275/A9R2C64.pdf

/Portals/275/A9R2C65.pdf

/Portals/275/A9R2C66.pdf

/Portals/275/A9R2C67.pdf

 

26

 پزشکی قانونی ، ثبت و صدور گواهی فوت

99/09/26

 Sodur Javaz Dafn

Tashkhis

Sabt

Taeen Elat Marg

27

 تجویز و مصرف منطقی دارو در مسمومیتهای شایع

 99/09/27

 /Portals/275/nsaid.pdf

/Portals/275/salicylates.pdf

/Portals/275/TOXICOLOG.pdf

/Portals/275/%20%20mmt.pdf

 

28

 تجویز منطقی فراورده های طبیعی و سنتی

 99/09/23

/Portals/275/Presentation1.pdf

/Portals/275/2%20%20%20%20%20.pdf

 

29

 کرونا و سلامت روان

 99/09/29

/Portals/275/99/corona1.pdf?ver=F8KifJCD5OmUymN-AwYtWA%3d%3d

/Portals/275/corona2_1.pdf

/Portals/275/3.pdf

/Portals/275/4.pdf

/Portals/275/5.pptx

/Portals/275/6.docx

/Portals/275/7.pptx

/Portals/275/8.pdf/Portals/275/9.pd/Portals/275/protocol_1.pdf

 

 

جستجو