برنامه باز آموزی سال 1400 - سه ماهه سوم

 

ردیف

عنوان برنامه

تاریخ اجرا

لینک دسترسی به منابع

توضیحات               

1 گزارش نویسی در پرستاری 1400/07/03 nurse  
2 اصول درمان وریدی و محاسبات دارویی  1400/07/07

1

2

3

 

3

  استانداردهای دارویی بخش اورژانس

 1400/07/10

 Terali

Terali1

Terali2

 

4 مداخلات پرستاری در ایست قلبی ریوی  1400/07/11

1

2

3

 

5

سلامت جنسی در دوران بارداری و پس از زایمان 

 1400/07/18

Jensi1

Jansi2

 

6

روشهای تست حساسیت آنتی بیوتیکی و تفسیر نتایج 

1400/07/27

AST

 

7

تفسیر نوار قلب 

1400/07/28

ECG

ecg

Suprave

 

8 مدیریت دیابت از منظر طب سنتی  1400/07/28

1

2

3

 

9

پیشگیری و درمان مسمومیت های شایع 

1400/08/10

Toxicology

Mokhader

 

10

مراقبت های پرستاری در آسم  

 1400/08/12

 1

2

3

 

11

مبانی واکسیناسیون  

 1400/08/17

 1

2

3

 

12 مدیریت خطر حوادث و بلایا 1400/08/23

1

2

3

 

13

هموویژولانس 

1400/08/24

Hemovijulanc1

Hemovijulanc2

Hemovijulanc3

 

14

 کشت خون ومایعات استریل بدن

1400/08/25

1

2

 

15

آموزش استانداردهای نوین ارائه خدمات در داروخانه 

1400/08/26

1

2

3

 

16

مدیریت زایمان غیر طبیعی (دیستوشی شانه) 

 1400/08/30

 1

2

 

17

طب کار1 

 1400/09/06

 1

2

3

4

5

 

18

طب کار 2 

 1400/09/07

 1

2

3

4

5

 

19

 طب کار 3

 1400/09/08

 1

2

3

4

5

 

20

طب کار 4 

 1400/09/09

 1

2

3

4

 

 

21

طب کار 5 

 1400/09/10

 1

2

3

4

5

6

7

 

22

تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیکها

1400/09/13 

UTI

A Review

1

 

23

اورژانس های روانپزشکی

1400/09/20 

 1

2

3

 

24

سردرد

1400/09/24

Secondary Headaches

HEADACHE IN CHILDREN

Primary Headaches

 

25

یافته های رادیولوژی در بیماران مبتلا به کوید 19

1400/09/29

covid-19

•Radiologic findings in covid 19

 

26

ریفلاکس معدی مری

1400/09/30

Reflux

GERD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

جستجو