برنامه باز آموزی سال 1399 - سه ماهه چهارم

ردیف

عنوان برنامه

تاریخ اجرا

لینک دسترسی به منابع

توضیحات               

1

تغذیه درمانی در بیماران دیالیزی

 

 99/10/03

Taghzieh Darmani Dyalis

 

2

تجویز ومصرف منطقی آنتی بیوتیک ها

99/10/04

/Portals/275/AB%20in%20COVID-19.pdf

/Portals/275/anibiotic%20in%20covid19%20%20.pdf

/Portals/275/Antimicrobial%20therapy%20in%20covid%2019.pdf

/Portals/275/Clinical%20Use%20of%20Antimicrobial%20Agents.pd

 

3

 ریکاوری و مراقبت های بعد از بیهوشی

 99/10/07

 ریکاوری

مراقبت های ریکاوری

4

 اختلال اضطراب پس از سانحه (PTSD)

99/10/08

PTSD

 

5

پلاسما فرزیس

 99/10/10

 /Portals/275/99/ .pdf?ver=kV_Qjv1dyD0C-Pb9m3oOcA%3d%3d

 

6

 مبانی نظری طب سنتی ایرانی

99/10/16

/Portals/275/30.pdf

 

 

7

 کنترل عفونت بیمارستانی

 99/10/16

 /Portals/275/Role%20of%20the%20Laboratory%20in%20Infection%20Control.pptx

/Portals/275/infect%20control%20Kazemian.ppt

/Portals/275/%2017%20.ppt

/Portals/275/%20_1.mov

/Portals/275/%20.mp4

/Portals/275/moment1.wmv

/Portals/275/Moment2.wmv

/Portals/275/Moment3.wmv

 

8

 لوپوس

99/10/17

 /Portals/275/99/4/SLE.pdf?ver=8CrNl7pcypiGDd91GXlnhw%3d%3d

/portals/275/99/4/ (2).pdf?ver=YQqIcllnIM8F9AI7zOnKoA%3d%3d

/Portals/275/99/4/17 _10_1399.pdf?ver=9P5kbwizrHsJ_iAMib9mdg%3d%3d

 

 9

اطلاعات دارویی وتازه های دیابت

99/10/18

/Portals/275/The%20newer%20OADs_1.pdf

 

 

10

 اصول مراقبت از بیماریهای زئونوز

 99/10/20

 /Portals/275/%201%20%2099.pdf

/Portals/275/%20_1.pdf

/Portals/275/Dr_naserifar.pdf

 

11

هموویژولانس

99/10/21

 1

2

3

 

12

تفسیر نوار قلب 

 99/10/22

 /Portals/275/EKG_Interpretation_1.pdf

/Portals/275/99/1399/ecg1.pptx?ver=gJlnLneq8tDsrXxq37P4UA%3d%3d

/Portals/275/99/1399/ecg2.pptx?ver=7qE5pXgfQa_a-Bs-4MX8jQ%3d%3d

/Portals/275/99/1399/ecg3.pptx?ver=wiXgPTUCaQRCyP5a4INH7g%3d%3d

 

13

مراقبت های پرستاری در NICU 

 99/10/23

 /Portals/275/A9RDE95.pdf

/Portals/275/A9RDE96.pdf

/portals/275/A9RDE97.pdf

/Portals/275/A9RDE99.pdf

 

14

کنترل خشم

99/10/24

/Portals/275/angermanagement%5B1%5D.pdf

 

 

15

 مهارتهای ارتباطی و رفتاری

99/10/29

 /Portals/275/A9RBC31.pdf

/Portals/275/A9RBC33.pdf

/Portals/275/A9RBC34.pdf

 

16

اورژانس های روانپزشکی

99/10/30

1

 

 

17

 فشارخون در بارداری

99/11/1 

1

2

 

18

 تغذیه با شیر مادر

99/11/6

1

2

3

 

19

 احیا نوزادان

 99/11/7

 /Portals/275/NRP%20%20.pptx

 

20

 کولیت اولسراتیو

 99/11/8

 /Portals/275/GI%20congress.pdf

/Portals/275/IBD%201.pdf

/Portals/275/UC%20slizenger%202021.pdf

/Portals/275/Vahabzadeh-Ulcerative%20colitis_3.pdf

 

 

21

کرونا در بارداری

 99/11/14

 /Portals/275/A9RF3D5.pdf

/Portals/275/A9RF3D7.pdf

/Portals/275/A9RF3D8.pdf

/Portals/275/A9RF3D9.pdf

 

22

مدیریت رفتار سازمانی

99/11/19

 /Portals/275/A9R5FBD.pdf

/Portals/275/A9R5FBF_1.pdf

/Portals/275/A9R5FC0.pdf

/Portals/275/A9R982C.pdf

 

 

23

کلستاز

99/11/20

Cholestasis

 

24

آشنایی با بیماری های پستان و روش های غربالگری

99/11/21

 /Portals/275/A9R8D91.pdf

/Portals/275/A9R8D93.pdf

 

25

تهویه مکانیکی پیشرفته

99/11/27

 1

2

 

 

26

 رتینوپاتی در نوزادان نارس

99/11/28

 /Portals/275/_1.pptx

 

27

سالک

99/11/29

salak

leishmania

 

 

28

مدیریت خونریزی ها در بارداری و زایمان 

 99/11/29

/Portals/275/A9RAF91.pdf

/Portals/275/WriteBuffer_1.pptx

 

29

تشخیص و درمان بیماریهای معده از منظر طب سنتی

99/12/03

 

4

طب سنتی گوارش 

طب گوارش

GOvaresh

 

30

NICUمراقبت های

99/12/05

1

/Portals/275/nicu2_1.pdf

/Portals/275/%20NICU.pptx

 

31

 مداخلات پرستاری در اورژانس های قلب و عروق

99/12/04

 /Portals/275/bp.pdf

/Portals/275/pulmonary%20edema%29.pdf

 

 

32

 اورژانس های مسمومیت

 99/12/05

 

 

33

فارماکوویژولانس و عوارض ناخواسته دارویی  

99/12/07

 /Portals/275/ADR-99.pdf

/Portals/275/Presentation2%20.pdf

/Portals/275/%20%20%20_1.pdf

 

 

34

اصول مراقبت های پرستاری در آی سی یو

99/12/09

/Portals/275/Hypoxia.pdf

/Portals/275/intubation%20%20.pdf

/Portals/275/%20%20ICU.pdf

 

35

اختلالات آب و الکترولیت

99/12/10

2

/Portals/275/%20%20%201.pptx

 

36

احیا با مایعات در خونریزی های مامایی

99/12/11

/Portals/275/%20%20%201_1.pptx

/Portals/275/%20%20%202.pptx

/Portals/275/%20%20%203.pptx

 

37

پروسیجرهای رایج در آزمایشگاه انگل شناسی

99/12/12

/Portals/275/Masoumi%20-%20Biosafety%20.pptx

/Portals/275/%20%20%20%282021%291.pdf

/Portals/275/%20%20%20%20%20%20%206.pdf

/Portals/275/%20%20%20%20%20%20%206.pptx

 

38

قصور پزشکی و آموزه های قانونی

99/12/13

/Portals/275/%20%20.ppt

/Portals/275/%20%20_1.ppt

/Portals/275/%20_1.ppt

 

39

اطلاعات و تازه های دارویی بیماری های شایع اعصاب و روان

1399/12/14

 

/Portals/275/sleepdisorders-181127145343_1.pdf

 

 

 

40

اورژانس های آلرژی

99/12/17

Asthema

Anaphylaxis

 

41

برونشیت و پنومونی در کودکان

99/12/18

/Portals/275/%201.pdf

/Portals/275/%202.pdf

 

42

 

 

 

 

 

43

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

45

 

 

 

 

46

 

 

 

 

47

 

 

 

 

48

 

 

 

 

49

 

 

 

 

جستجو