اخبار
HtmlNoArticles
قابل توجه مشمولین محترم قانون آموزش مداوم پزشکی کشور

به استحضار می‌رساند با توجه به یکپارچه شدن سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی، کلیه مشمولین به منظور عضویت و ثبت نام در برنامه‌های آموزش مداوم و انجام کلیه امور مربوطه، لازم است در اسرع وقت به سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی کشور به نشانی اینترنتی:ilam.ircme.ir  مراجعه نمایند. بدیهی است هیچ گونه درخواستی خارج از سامانه قابل پیگیری نمی‌باشد. وکسانی که اینترنتی ثبت نام انجام نداده اند(حضوری) تا قبل ازیک هفته می توانند درموردصدورگواهی اقدام نمایند درغیراین صورت این مرکز هیچ گونه مسئولیتی را پذیرا نمی باشد.
مزایای عضویت در این سامانه به شرح ذیل می‌باشد:

1-جستجو و رؤیت برنامه‌های آموزش مداوم ارائه شده کلیه مراکز آموزش دهنده کشور
2-ثبت نام اینترنتی در برنامه‌های حضوری و غیر حضوری توسط مشمولین
3-کاهش زمان ثبت نام مشمولین در برنامه‌ها با توجه به ثبت اطلاعات اولیه مشمول در سامانه و عدم نیاز به ورود اطلاعات تکراری
4-ثبت سوابق آموزشی مشمولین در سامانه بدنبال ثبت نام اینترنتی برنامه‌های آموزش مداوم
5-امکان اطلاع رسانی مناسب (به صورت پیامک و ایمیل) در خصوص برنامه‌های آموزش مداوم ارائه شده
6-امکان مشاهده و دریافت کارنامه آموزش مداوم توسط مشمولین در سامانه

قابل توجه دبیران علمی
خواهشمند است دبیران محترم علمی به نکات زیر توجه فرمایند :
- عضویت همه شرکت کنندگان برنامه در سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی کشور.
- ثبت نام شرکت کنندگان از طریق سامانه در برنامه های آموزش مداوم ( جهت دریافت نحوه¬ عضویت در سامانه¬ www.ircme.irامکان دسترسی به راهنما در سامانه¬ مذکور وجود دارد.
- ارسال لیست نهایی شرکت کنندگان و سخنرانان حاضر در برنامه، با تاییـد دبیر علمی برنامه، حداکثر یک هفته پس از اجرا به دفتر آموزش مداوم ( اطلاعات شامل : نام – نام خانوادگی ، کد ملی و شماره تماس ).
- هماهنگی مستمر مسئول بـرنامه با کارشناسان دفتـر آمـوزش مداوم در¬خصوص لیست اسـامی ارسالی شـرکت کنندگان و اصلاحات نهایی که می بایست در لیست ارسال شده اعمال گردد.
- چنانچه برنامه صرفا" برای گروه های هدف تحت پوشش آن مرکز اجرا می گردد ( به منظور عدم دسترسی سایر متقاضیان به امکان ثبت نام اینترنتی ) قبلا" دبیر یا مسئول برنامه با دفتر آموزش مداوم هماهنگ نماید تا از ثبت نام افراد متفرقه در برنامه جلوگیری به عمل آید.
- چنانچه پس از ثبت نام آنلاین متقاضیان، به هر دلیل مجبور به حذف تعدادی از افراد شرکت کننده باشید، می بایست در اسرع وقت و قبل از اجرای برنامه، طی تماس تلفنی و یا ارسال پیامک به اطلاع آنان رسانده شود. در غیر¬این صورت مسئولیت موضوع به عهده¬ دبیر محترم برنامه خواهد بود.
- حداکثر دو هفته پس از اجرای برنامه و صدور گواهی شرکت کنندگان¬، فایل ثبت نام مدیر سیستم نیز بسته شده و اضافه نمودن افراد و سایر تغییرات امکان پذیر نمی باشد، لذا می¬بایست هماهنگی نهایی توسط مرکز مجری با دفتر آموزش مداوم در طی این دو هفته صورت پذیرد، در غیر این صورت این دفتر هیچ¬گونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد داشت.

جستجو