قابل توجه مشمولین محترم قانون آموزش مداوم پزشکی کشور

به استحضار می‌رساند با توجه به یکپارچه شدن سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی، کلیه مشمولین به منظور عضویت و ثبت نام در برنامه‌های آموزش مداوم و انجام کلیه امور مربوطه، لازم است در اسرع وقت به سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی کشور به نشانی اینترنتی:ilam.ircme.ir  مراجعه نمایند. بدیهی است هیچ گونه درخواستی خارج از سامانه قابل پیگیری نمی‌باشد. این مرکز در قبال کسانی که اینترنتی در برنامه های حضوری و غیر حضوری ثبت نام انجام نداده اند( بدون ثبت نام صرفا در برنامه وبینار یا برنامه حضوری شرکت داشته اند) پاسخ گو نبوده و هیچ گونه گواهی جهت آنان صادر نمی نماید.

 

 

 

 

جستجو