برنامه باز آموزی سال 1400 - سه ماهه اول

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان برنامه

تاریخ اجرا

لینک دسترسی به منابع

توضیحات               

1

پیشگیری و درمان یبوست در کودکان 

1400/01/22

1 

2

3

 

2

دیابت در بارداری 

1400/01/24

 /Portals/275/GDM%20%20.pdf

/Portals/275/MNT%20for%20GDM_2%20%20%20.pdf

/Portals/275/%20%20%20%20%20_1.pdf

/Portals/275/%20%20_1.pdf

/Portals/275/%20%201398.pdf

 

3

اصول مراقبت کرونا در بیمارستان 

1400/01/25

1

2

3

4

5

 

4

احیای پایه و پیشرفته بزرگسالان 

1400/01/28

 /Portals/275/ACLS.pdf

/Portals/275/%20%20_1.pdf

 

5

تریاژ 

1400/01/30

 /Portals/275/%202_1.pdf

/Portals/275/%201_1.pdf

 

6

بیماری کبدی در بارداری  

1400/01/31

 Liverdisease in pregnanc...

 

7

 عوارض ناخواسته دارویی

 1400/02/01

 /Portals/275/%20%201400.pdf

/Portals/275/%20%202_1.pdf

 

8

 دیابت

1400/02/02

/Portals/275/dn.pdf 

/Portals/275/diabetes%201400%20.pdf

/Portals/275/Types%20of%20insulin_1.pdf

 

 9

 معاینه و تشخیص مرگ مغزی

1400/02/05

1

 

10

تشخیص و درمان   آسم 

1400/02/08

1

2

3

4

5

 

11

      فرآیند پرستاری و مراحل آن 

1400/02/13

 /Portals/275/%20%20%201.ppt

/Portals/275/%20%20%202_1.pptx

 

12

هموویژولانس 

1400/02/12

1

2

 

13

درد شکم 

1400/02/19

 Acut abdominal

abdominalpain

 

14

 مدیریت شوک در مامایی 

 1400/02/20

 /Portals/275/%20%201_1.pdf

/Portals/275/%20%202_1.pdf

 

15

دیابت در کودکان      

 1400/02/21

/Portals/275/%20%20%201_1.pdf

/Portals/275/%20%20%20%202.pdf

/Portals/275/%20%20%203.pdf

 

16

 سکته مغزی

 1400/02/22

 /Portals/275/%20_1.pdf

/Portals/275/stroke.pdf

 

17

  مسمومیت های شایع در کودکان

 1400/02/25

 مسمومیت  با اپیوم در کودکان

مسمومیت با استامینوفن

اصول کلی مسمومیت

 

18

بیماری ویلسون 

1400/02/26

بیماری ویلسون

Wilson11

Wilson

پمفلت یبوست

 

19

محاسبات دارویی

1400/02/27

/Portals/275/%20_1.pdf

 

20

تضمین کیفیت در آزمایشگاه سرولوژی 

 1400/02/28

 

 /Portals/2

/Portals/275/2_1.pdf

/Portals/275/%2

75/1_1.pdf03.pdf

 

 

21

هلیکوباکتر پیلوی 

 1400/02/29

 /Portals/275/dr%20mami%20H%20pylori%20.pdf

/Portals/275/H%20PYLORI%20RELATED%20DISEASE.pdf

 

22

عوارض قلبی و کلیوی دیابت 

1400/02/31

 1

2

3

4

 

23

آموزش به بیمار 

 1400/03/03

/Portals/275/%20%20%20_1.pdf 

 

24

تغذیه در مراقبت ویژه

 1400/03/05

 /Portals/275/Ketab_Arzyabi_T_ED97.pdf

/Portals/275/Vahabzadeh-MNT%20in%20ICU.pdf

/Portals/275/%20%20%20ICU.pdf

 

25

مبانی فلوسایتومتری و کاربرد بالینی و آزمایشگاهی 

 1400/03/11

 /Portals/275/Haddadi%60s%20presentation.pptx

/Portals/275/Lotfi%60s%20presentation.pptx

 

26

مدیریت راه هوایی 

 1400/03/08

 /Portals/275/dr%20noori.pdf

/Portals/275/dr%20taheri%20fard.pdf

/Portals/275/dr%20vasigh.pdf

 

27

پلاسمافرزیس 

1400/03/09

1

 

28

مکانیسم PH و اختلال اسید و باز 

 1400/03/10

/Portals/275/1_1.pdf

/Portals/275/2_1.pdf

/Portals/275/3_1.pdf

 

29

مدیریت بیماران ترومایی و تروما در بارداری 

 1400/03/11

 /Portals/275/truma1.pdf

/Portals/275/truma2.pdf

 

30

نظام مراقبت سندرومیک 

 1400/03/17

 /Portals/275/%20%20_1.pdf

/Portals/275/%20_1.pdf

/Portals/275/%20%20%20_1.pdf

 

31

ریفلاکس گاستروازوفاژیال کودکان 

 1400/03/18

 /Portals/275/dr%20azizi.pdf

/Portals/275/dr%20nourollahi.pdf

/Portals/275/SLP11_GERD.pdf

 

32

 به روز رسانی اطلاعات داروسازی در کووید19

1400/03/20

 پروتکل بهداشتی

تظاهرات گوارشی در کووید19

1

 

33

اختلال خواب در زمان پاندمی کرونا 

1400/03/22

اختلال خواب در کرونا

اختلال خواب

/Portals/275/%20%20%20.docx

 

34

 ادم حاد ریه و اورژانس های پرفشاری خون

 1400/03/24

 /Portals/275/heart_failure_1.pdf

/Portals/275/hypertension.pdf

/Portals/275/PE_new.pdf

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

 

37

 

 

 

 

38

 

 

 

 

39

 

 

 

 

40

 

 

 

 

41

 

 

 

 


 

جستجو