برنامه باز آموزی سال 1400 - سه ماهه دوم

 

ردیف

عنوان برنامه

تاریخ اجرا

لینک دسترسی به منابع

توضیحات               

1

تشخیص و درمان بیماری کبد چرب از منظر طب سنتی 

 1400/04/02

1

2

3

 

 

2

 

کشت خون و مایعات استریل بدن  1400/04/07

1

2

 
3 احیا پایه و پیشرفته در بزرگسالان  1400/04/07 cpr  
4 بیماری های قلبی در بارداری 1400/04/12

1

2

3

4

5

 
5 شناسایی و مدیریت درمان بیماران سکته حاد مغزی  1400/04/13 CVA  
6 تست حساسیت آنتی میکروبیال 1400/04/15 test  
7 اختلالات  آب و الکترولیت در کودکان  1400/04/16

1

2

 
8

 شناسایی و مدیریت درمان بیماران سکته حاد قلبی 

1400/04/19

MI

 
9 کدهای اخلاقی حرفه مامایی  1400/04/20

kod1

kod2

 
  عقرب گزیدگی و مارگزیدگی 1400/04/26 mohtava  

10

تجویز و مصرف منطقی داروهای OTC 

 1400/05/09

 Teratg

PPP

4_376586

 

11

مدیریت خطرحوادث و بلایا 

1400/05/12

Hospital

 تریاژ بلایا

HICT

آمادگی بیمارستانی در حوادث و بلایا

 

12 تفسیر آزمایشات و غربالگری های دوران بارداری 1400/05/16 tafsir  

13

فواید تغذیه با شیر مادر 

1400/05/18

Breast 

Nutritional Breast

Milk Mother

 

14 مدیریت ترس از زایمان  1400/05/19

tars1

tars2

tars3

 

15

کمردرد 

1400/05/24

1

2

 

  زایمان فیزیولوژیک  1400/05/25 za  

16

بیماری کبد چرب غیر الکلی در کودکان و نوجوانان  

1400/05/26

MNT

NAFLD

 Metabolic complications of obesity
 

 

17 سرخک  1400/06/02

1

2

 

18

مدیریت جامع دیابت

1400/06/04

1

2

3

4

 

19 آموزه های پزشکی قانونی  1400/06/07

1

2

 
20 بیماری های قارچی پوست  1400/06/09

1

2

3

 
21 تغذیه درمانی در سرطان 1400/06/14 ta  

22

انسولین درمانی 

1400/06/22

1

 

23

 اصول مراقبت از بیماری های زئونوز منتقله با گوشت و فراورده های گوشتی

 1400/06/28

1 

2

3

 

24

ارائه خدمات نوین در داروخانه با محوریت برقراری ارتباط موثر پزشک و بیمار 

1400/06/30

 1

2

3

 


 

جستجو