قابل توجه دبیران علمی

 

خواهشمند است دبیران محترم علمی به نکات زیر توجه فرمایند :

- عضویت همه شرکت کنندگان برنامه، در سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی کشور الزامی می باشد.
- ثبت نام شرکت کنندگان از طریق سامانه در برنامه های آموزش مداوم ( جهت دریافت نحوه عضویت در سامانه www.ircme.ir امکان دسترسی به راهنما در سامانه مذکور وجود دارد.
- ارسال لیست نهایی شرکت کنندگان و سخنرانان حاضر در برنامه های حضوری و وبینار ( توسط شرکت پشتیبان نرم افزار اجرای وبینار)، حداکثر 3 روز پس از اجرای برنامه به دفتر آموزش مداوم ( اطلاعات شامل: نام – نام خانوادگی ، کد ملی ).
- هماهنگی مستمر مسئول بـرنامه با کارشناسان دفتـر آمـوزش مداوم در خصوص لیست اسـامی ارسالی شـرکت کنندگان و اصلاحات نهایی که می بایست در لیست ارسال شده اعمال گردد.
- چنانچه برنامه صرفا" برای گروه های هدف تحت پوشش آن مرکز اجرا می گردد ( به منظور عدم دسترسی سایر متقاضیان به امکان ثبت نام اینترنتی ) قبلا" دبیر یا مسئول برنامه با دفتر آموزش مداوم هماهنگ نماید تا با ثبت درخواست برنامه محدود دانشگاهی در زمان ارسال درخواست از ثبت نام افراد متفرقه در برنامه جلوگیری به عمل آید.
- چنانچه پس از ثبت نام آنلاین متقاضیان، به هر دلیل مجبور به حذف تعدادی از افراد شرکت کننده باشید، می بایست در اسرع وقت و قبل از اجرای برنامه، طی تماس تلفنی و یا ارسال پیامک به اطلاع آنان رسانده شود. در غیر این صورت مسئولیت موضوع به عهده دبیر محترم برنامه خواهد بود.

- دبیر محترم علمی برنامه ( وبینار) می بایست تا قبل از اجرای برنامه فایل محتویات علمی برنامه را در قالب word،PDF یا power point به دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی جهت بارگزاری در وب سایت آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی ایلام به آدرس modavem.medilam. ac.ir و همچنین در سامانه اجرای وبینار شرکت نیوشا ارسال نماید. کارشناس دفتر آموزش مداوم مسئول نظارت بر دسترسی شرکت کنندگان به فایل های آموزشی هر برنامه جهت شرکت در آزمون می باشد.

- شرکت پشتیبان اجرای وبینار( نیوشا) موظف است فایل ضبط شده وبینار را جهت استفاده شرکت کنندگان در طول زمان آزمون با اطلاع قبلی در دسترس آنان قرار دهد.
- حداکثر دو هفته پس از اجرای برنامه و صدور گواهی شرکت کنندگان، فایل ثبت نام مدیر سیستم نیز بسته شده و اضافه نمودن افراد و سایر تغییرات امکان پذیر نمی باشد، لذا می بایست هماهنگی نهایی توسط مرکز مجری با دفتر آموزش مداوم در طی این دو هفته صورت پذیرد، در غیر این صورت این دفتر هیچ گونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد داشت.
 

 

جستجو